Göm menyn

Kvalitetssäkring av radiologiska bildsystem

 

Att säkerställa att landstingets röntgenapparater uppfyller strålsäkerhetsmyndighetens och sjukvårdens krav är en viktig uppgift för sjukhusfysikern. Detta innebär bl.a. att periodiska tester utförs på ett sätt så att eventuella brister upptäcks i tid och att röntgenutrustningens prestanda kan följas i tiden. Det är viktigt att enkla men ändå tillförlitliga metoder att mäta patientdos och teknisk bildkvalitet utvecklas, att dessa är objektiva och kan utföras av alla som använder utrustningen.


I vår forskning utvecklar vi metoder att kalibrera så kallade dos-area-produktmätare (DAP-värdet) för att säkerställa att de dosvärden som rapporteras till sjukvårdens informationssystem är korrekta och relevanta för att uppskatta stråldoser till patienter och i vissa fall foster.

Den tekniska bildkvaliteten kan uppskattas med signal-till-brusförhållandet (SNR) för en klinisk intressant kontrastgivare som jodkontrastmedel eller en mikroförkalkning i ett bröst. SNR anger hur väl en litet jodkontrastfyllt kärl eller mikroförkalkning kan detekteras (ses med säkerhet) i en röntgenbild där synligheten av kärlet eller förkalkningen begränsas av bruset i bilden. Forskningen syftar till att utveckla metoder att mäta både SNR och DAP-värde för att söka efter inställningar på röntgenapparaten (t.ex. rörspänningen (kV) i röntgenröret) som maximerar doseffektiviteten SNR2/DAP.

 

doseff_sv.jpgI bilden jämförs både mätningar och så kallade Monte Carlo simuleringar av doseffektivitet vid fluoroskopi (röntgengenomlysning) och maximal effektivitet nås vid ca 55 kV.


Urval av publikationer


• Michael Sandborg, Jonas Nilsson Althén and Agnetha Gustafsson. Efficient quality assurance programs in radiology and nuclear medicine in Östergötland, Sweden. Radiation Protection Dosimetry, 139, No 1-3, 410-417 (2010)
• Ebba Helmrot, Håkan Pettersson, Michael Sandborg and Jonas Nilsson Althén. Estimation of the dose to the unborn child at diagnostic X-ray examinations based on data registered in RIS/PACS. European Radiology 17, 205-209, (2007)
• Markku J Tapiovaara and Michael Sandborg. How should low-contrast detail detectability be measured in fluoroscopy? Medical Physics 31(9) 2564-2576, (2004)
• David R Dance, Anne Thilander-Klang, Michael Sandborg, Claire L Skinner, Isabel Castellano Smith, and Gudrun Alm Carlsson. Influence of anode/filter material and tube potential on contrast, signal-to-noise ratio and average absorbed dose in mammography: a Monte Carlo study. British Journal of Radiology, 73 1056-1067, (2000)
• Peter Larsson, Gudrun Alm Carlsson, Jan Persliden and Michael Sandborg Transmission ionisation chambers for measurements of air collision kerma integrated over beam area. Factors limiting the accuracy of calibration. Physics in Medicine and Biology, 41, 2381-2398, (1996).
 

Projektgrupp


Michael Sandborg, Gudrun Alm Carlsson, Jonas Nilsson Althén, Agnetha Gustafsson, Ebba Helmrot, Markku Tapiovaara, David Dance, Peter Larsson.

 

 


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-23