Göm menyn

Kontrastmedelsutveckling

I detta projekt avser vi att utnyttja unika kontrastegenskaper hos mycket små partiklar (nanopartiklar) som innehåller främmande jordartsmetaller, framför allt gadolinium. Dessa partiklar erbjuder hög kontrast per partikel och ger samtidigt upphov till en signalhöjning. Partiklarna kan dessutom designas för vara vävnadsspecifika, vilket är ett viktigt kriterium. Partiklarna utvecklas vid avknoppningsföretaget Spago Imaging AB (www.spagoimaging.se) medan forskning kring partiklarnas egenskaper och funktionalisering sker vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) vid Linköpings universitet (Kajsa Uvdal). Vid avdelningen för radiologiska vetenskaper sker forskning kring partiklarnas magnetiska egenskaper med hjälp av MRT och elektronparamagnetisk resonans (EPR) samt studier av kontrastegenskaper in vitro i olika celltyper, t.ex. stamceller.

Projektledare: Maria Engström
Medarbetare: Anna Klasson (doktorand) Håkan Gustafsson (post doc)

Maria Engström
Namn: Maria Engström
Befattning: Avdelningschef, professor, docent i medicinsk bildvetenskap
Institution: IMH
Avdelning: Radiologiska vetenskaper


Akademisk examen:
Leg. sjuksköterska 1985
Fil. Mag. Fysik 1996
Fil. Lic. Bioteknologi 2001
Fil. Dr. Beräkningsfysik 2001
Docent Medicinsk Bildvetenskap 2008KONTAKT


Telefon: 010-103 89 01
              013-28 27 05
E-post: maria.engstrom@liu.se

Besöksadress:
Huvudblocket
CMIV
Ingång 7, plan 11
Universitetssjukhuset

Postadress:
Linköpings universitet
Maria Engström
CMIV
Institutionen för medicin och hälsa
581 85 Linköping


Forskning medicinsk bildvetenskap
Medicinsk forskning

 


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-28