Göm menyn

Förbättrad CT-diagnostik av kranskärlssjukdom

Bakgrund


Undersökning av koronarartärerna, som tidigare gjordes med invasiv kateterangiografi, utförs numera allt oftare med datortomografi och intravenös injektion av kontrastmedel, vilket minskar risker och obehag för patienten. Ett problem med denna metod är dock att bilderna inte motsvarar dem som kliniker genom decennier lärt sig förstå och bedöma. Ett annat problem är att stråldosen till patienten riskerar att bli högre.

Målsättning
Målen för detta projekt är:
1. att kliniskt utvärdera vår metod för att presentera bilder från datortomografi av kranskärlen med avseende på överensstämmelse mellan observatörer och med referensmetoden invasiv angiografi,
2. att utveckla och utvärdera metoder för att karakterisera vävnadssammansättningen hos plack i koronarkärlen med hjälp av dubbelenergi-CT, och
3. att pröva en ny metod för efterbehandling av bilddata som ett sätt att minska stråldosen.

Arbetsplan
Vid CMIV har en metod utvecklats för att visa datortomografibilder av kranskärl på ett sätt som liknar traditionella angiografibilder. Metoden, som kallas ”virtuell kontrastinjektion”, låter läkaren se det enskilda kärlet utan att störas av omgivande strukturer, och att efter undersökningen välja den bästa projektionen. Efter teknisk utveckling av metoden avser vi nu pröva den på ett större patientmaterial och värdera hur väl fynden överensstämmer med den traditionella metoden, liksom mellan olika granskare.

För att bättre skilja mellan plack med olika sammansättning (ateromatösa, fibrösa, hemorragiska) kommer vi att pröva en ny datortomograf med dubbla röntgenrör och möjlighet till samtidig undersökning vid två röntgenenergier. Efter undersökningar av preparat som också undersöks histopatologiskt kommer vi att övergå till patientundersökningar.

En metod för bildförbättring med tre-dimensionell filtrering som utvecklats inom CMIV, kommer att testas som ett sätt att reducera stråldosen. Kliniska undersökningar utan och med efterbehandling kommer att granskas av radiologer som utvärderar återgivningen av relevanta detaljer. Om bilder med lägre dos (vilket simuleras med speciell programvara) efter efterbehandling ger lika goda resultat som bilder med full stråldos, kan vi i framtiden minska stråldosen till patienterna.

Kontakt


Anders Persson
anders.persson@cmiv.liu.se
010-103 8906


Örjan Smedby

orjan.smedby@liu.se
010-103 2717


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-23