Göm menyn

Skelettradiologi

Forskningsområdet omfattar CT-studier av skelettet inom tre projekt:

1. Kvantifiering av osteoporos med CT

Syftet med den här delen av projektet är att avbilda och mäta balkstrukturen med datortomografi, så att graden av osteoporos kan mätas säkrare och förändringar följas på levande människor. Själva avbildningen i tre dimensioner, som kräver betydligt högre upplösning än vad som hittills varit möjligt, kommer att ske med tre slags nya datortomografer: multisnittsdatortomograf för helkroppsbruk, volyms-CT för dentalt bruk, och en ny datortomograf med dubbla röntgenrör, där bilder med två energinivåer kan erhållas samtidigt. De ben som kommer att avbildas är belägna i handleden, ländryggen, underbenet och foten. Efter bildtagningen görs en omfattande datoranalys av de tredimensionella bilderna. Denna går ut på att identifiera de enskilda benbalkarna, som är 0,1-0,2 mm tjocka, och att räkna ut hur tätt de ligger, hur tjocka de är, och hur många förbindelser det finns mellan olika balkar. Kontaktperson: Johan Öhgren (länk).

2. Volyms-CT i huvudhalsradiologi

Inom odontologisk radiologi används allt oftare datortomografer som använder ett koniskt strålknippe i stället för platt strålknippe vid avbildningen (volyms-DT). En sådan är AccuItomo (Morita, Kyoto, Japan), där varje voxel har en sida på 0,13 mm. Den avbildade volymen kan sedan reformateras i valfritt plan. En fördel med volyms-DT jämfört med konventionell datortomografi är att man kan avbilda en liten volym och få en lägre stråldos. Dessutom kan den höga isotropa upplösningen (lika hög i alla tre dimensioner) utgöra en fördel. Detta projekt syftar till att utvärdera avbildningen med volyms-CT vid undersökning av temporalbenet med avseende på bildkvalitet, stråldos, samt teknisk och klinisk genomförbarhet. Kontaktperson: Per-Magnus Johansson. (länk)

3. Tredimensionell karakterisering av skolios

Med hjälp av moderna radiologiska metoder (datortomografi eller magnetkamera) är det möjligt att få en tredimensionell bild av ryggradens förlopp, men ännu har bara ofullständiga metoder utvecklats för att beskriva ryggradens form i tre dimensioner. Ett praktiskt användbart redskap för en sådan tredimensionell beskrivning, utvecklat som ett examensarbete vid Tekniska högskolan i Linköping i samarbete med Sectra, utvärderas inom detta forskningsprojekt. Kontaktperson: Örjan Smedby (länk).

Örjan Smedby, professor i radiologi
Namn: Örjan Smedby
Befattning: Gästprofessor
Institution: IMH
Avdelning: Radiologiska vetenskaper


Utbildning/akademisk examen: 
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (radiologi) 1992, Uppsala universitet
Docent i diagnostisk radiologi 1996, Uppsala universitetKONTAKT


Telefon: 010-103 27 17
E-post: orjan.smedby@liu.se

Besöksadress:
Radiologi
Huvudblocket
Ingång 7, plan 11
Universitetssjukhuset

Postadress:
Linköpings universitet
Örjan Smedby
Radiologi
Institutionen för medicin och hälsa
581 85 Linköping


Forskning medicinsk bildvetenskap
Medicinsk forskning


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-04