Göm menyn

Neuroradiologi

1. Funktionell MRT (fMRI) i klinisk användning

fMRI är en teknik för att lokalt mäta hjärnans aktivitet vid olika typer av aktivering, t ex motorisk, sensorisk eller språkaktivering, för att kunna lokalisera motoriska och andra funktionella centra i hjärnan. Särskilt stor betydelse har detta i samband med hjärntumöroperationer, för att kirurgen skall kunna planera operationen på bästa sätt – annars kan patienten efter operationen vakna upp med afasi eller förlamning. I detta projekt utvärderar vi dem kliniska användningen av metoden, i första hand i samband med hjärntumöroperationer. En särskild del av projektet syftar till att utveckla tystare sekvenser än tidigare för användning i samband med studier av hörselsinnet. Vi samarbetar även med beteendevetenskapliga forskare för att besvara frågor av grundforskningskaraktär inom psykologi. Kontaktperson: Maria Engström (länk)

2. Absolut kvantifiering av MR-parametrar

Normalt analyseras MRT-undersökningar enbart visuellt, då de vanliga insamlingsteknikerna bara ger information om signalvärden relativt andra vävnader med en sammanvägning av flera fysikaliska parametrar. Att kvantitativt mäta dessa fysikaliska parametrar var varit omständligt och tidsödande. Helt nyligen har Marcel Warntjes vid CMIV introducerat en teknik för att på kortare tid än en vanlig MRT-undersökning få kvantitativa mått på alla relevanta parametrar. Detta innebär att man i efterhand kan rekonstruera i stort sett vilka bilder man vill och också göra exakta mätningar i relevanta strukturer. I detta projekt gör vi sådana mätningar i hjärnan vid MS och andra neurologiska sjukdomar, och kommer även pröva nya sätt att göra informationen synlig med färgsättning och liknande. Kontaktperson: Anne Aalto.

3. MRT-studier av neuroborrelios

Neuroborrelios är att allvarligt tillstånd där diagnostikmetoderna hittills visat sig otillräckliga. I detta projekt prövar vi att göra MRT-undersökning i akutskedet av sjukdomen för att säkrare kunna stäla tidig diagnos. Kontaktperson: Anne Aalto.

4. Presentation av MRT-bilder i operationssal med Mixed Reality

Inför operation av hjärntumörer görs regelmässigt MRT som kan ge information om tumörutbredning, kärlstrukturer, ledningsbanor och hjärnaktivitet. Dock är det ett problem att göra all denna information tillgänglig för operatören i operationssalen. Detta projekt prövar att utnyttja Mixed Reality för detta syfte, dvs en teknik där den digitala (MRT-)bilden blandas med den fysiska verkligheten så att man med speciella ”glasögon” eller liknande kan se patientens utsida och de underliggande strukturerna sammansmälta med varandra. Detta görs i samarbete med ITN, Norrköping, företaget XMReality och neurokirurgiska kliniken. Kontaktperson: Örjan Smedby (länk)
 

Protonmagnetresonansspektroskopi (H-1 QMRS): Multipel scleros (MS), Kleine-Levins Syndrom (KLS) och normaltryckshydrocephalus (NPH)

3D fMRI: Hur man använder magnetkamera för snabb 3D undersökning av hjärnans funktion

Utvärdering av olika fMRI-insamlings- och utvärderingsmetoder

Bestämning av språklateralisering med hjälp av fMRI

Örjan Smedby, professor i radiologi
Namn: Örjan Smedby
Befattning: Gästprofessor
Institution: IMH
Avdelning: Radiologiska vetenskaper


Utbildning/akademisk examen: 
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (radiologi) 1992, Uppsala universitet
Docent i diagnostisk radiologi 1996, Uppsala universitetKONTAKT


Telefon: 010-103 27 17
E-post: orjan.smedby@liu.se

Besöksadress:
Radiologi
Huvudblocket
Ingång 7, plan 11
Universitetssjukhuset

Postadress:
Linköpings universitet
Örjan Smedby
Radiologi
Institutionen för medicin och hälsa
581 85 Linköping


Forskning medicinsk bildvetenskap
Medicinsk forskning


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-04