Göm menyn

Dosimetri inom strålterapi

Noggrant bestämda absorberade doser är av vital betydelse för att kunna utvärdera behandlingsresultat och bestämma dos-effekt samband. För bestämning av absorberad dos behövs mätsystem för absolutbestämning (en primärstandard) liksom praktiska dosimetersystem för mätning av absorberad dos med spårbarhet till en primärstandard. Genom att utveckla beräkningsalgoritmer för absorberad dos kan individanpassad, bildbaserad dosplanering göras. För att uppnå optimala fördelningar utnyttjas matematiska optimeringsmodeller. Optimeringen innebär att ge tillräckligt hög dos till tumören samtidigt som doserna till friska organ/vävnader hålls så låga att skadliga bieffekter kan undvikas.

Strålbehandling ges antingen med hjälp av externa strålkällor (neutroner, fotoner, elektroner, protoner eller lätta joner), med brachyterapi eller systemisk radionuklidterapi för att bekämpa spridning av mikrometastaser.

Brachyterapi innebär att strålkällan (en innesluten radionuklid) förs in i eller i närheten av tumören. Fördelen är att den absorberade dosen blir högst i tumörområdet och snabbt avtar för vävnader som ligger längre bort från strålkällan. Vid externterapi fås högst doser i tumörområdet genom att bestråla kroppen från olika håll. Nackdelen med denna metod är att större andel frisk vävnad blir bestrålad. Brachyterapi har därför klara fördelar när det gäller möjligheten att skydda friska vävnader. Vår forskning fokuserar på att utveckla dosimetri och optimering inom brachyterapi med syftet att utveckla lika sofistikerade verktyg för brachyterapi som de som idag används inom externterapin. Jämförelse av dosplaner kan då göras på lika villkor så att bäst behandlingsmodalitet kan väljas i varje enskilt fall. Inom brachyterapin används lägre fotonenergier än vid externterapi och för att kunna göra noggranna dosberäkningar är viktigt att kunna bestämma vävnadernas atomära sammansättning.

Vi arbetar med att (1) utveckla snabba men noggranna algoritmer för beräkning av anatomibaserade dosfördelningar i 3D (länk till publikationer) (2) verifiera dem experimentellt (länk till publikationer) och att (3) med hjälp av två-energi teknik bestämma vävnadernas atomära sammansättning ur datortomografiska patientbilder. I samarbete med Matematiska institutionen (MAI), Optimeringslära (länk till Torbjörn Larsson), arbetar vi med att utveckla matematiska optimeringsmodeller för brachyterapi. Terapi med lätta joner och neutroner förekommer vid speciella centra. Vid dessa modaliteter är det viktigt att kunna bestämma strålkvaliteten, som märkbart skiljer sig från de strålkvaliteter som används vid de konventionella teknikerna med fotoner och elektroner. Vi arbetar med metoder att bestämma strålkvalitet, dels genom Monte Carlo simulering av mikrodosimetriska fördelningar (länk till Söderbergs avhandling) dels genom att utnyttja strålkvalitetsberoende egenskaper hos vissa dosimetersystem (länk till Evas EPR avsnitt).

 


Namn: Gudrun Alm Carlsson
Befattning: Professor emeritus
Institution: IMH
Avdelning: Radiologiska vetenskaper

KONTAKT


Telefon: 010-103 37 38
E-post: gudrun.alm.carlsson@liu.se

Besöksadress:
Gula villan
Ing 20
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Gudrun Alm Carlsson
Radiofysik
Avd för radiologiska vetenskaper
Institutionen för medicin och hälsa
581 85 Linköping


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-14