Göm menyn

Bukradiologi

Inom detta forskningsområde fokuserar vi fyra problem:

1. MRT av lever och gallvägar

Gallgångarna undersöks ofta med MRT som bygger på vattensignalen (MRCP), vilket ger information om ev. vidgning av gångarna men ingenting säger om leverns funktion. Med hjälp av ett nytt kontrastmedel (Gd-EOB-DTPA; Primovist) och en förenklad matematisk modell har vi utvecklat en ny teknik för att få information om leverns funktion. Metabolismen i levern studeras också med MR-spektroskopi, varvid olika fosforinnehållande metaboliters koncentration kan mätas in vivo. Kontaktperson: Nils Dahlström (länk).

2. Diagnostik av njurartärstenoser

Njurartärstenos är ett relativt vanligt tillstånd hos patienter med nedsatt njurfunktion. CT-angiografi ger god morfologisk information men kräver ståldos och potentiellt skadligt kontrastmedel. Renografi är en tilförlitlig metod hos patienter med normal njurfunktion, men dess värde vid nedsatt njurfunktion är okänt. Ultraljudsundersökning med flödesmätning och kontrastmedel ger också funktionell information. MR-angiografi (inkl flödesmätning) ger möjlighet att erhålla både morfologisk och funktionell information, men försvåras av en sällsynta biverkan av kontrastmedlet som kan drabba patienter med starkt nedsatt njurfunktion. I detta projekt, som sker i samarbete med njurmedicinare, invärtesmedicinare och kliniska fysiologer, utvärderar vi diagnostikmetoderna MR-angiografi, CT-angiografi, ultraljud och renografi på 50 patienter med nedsatt njurfunktion. Kontaktperson: Örjan Smedby (länk).

3. Ultraljudsdiagnostik av lever och njurar

På de flesta svenska sjukhus utförs ultraljudsundersökningar av radiologer, som ställer diagnos direkt vid undersökningstillfället. I Linköping har emellertid en ny rutin utvecklats, som innebär att hela undersökningen spelas in i form av cinefilmer som insamlas enligt ett fastställt schema. Detta gör det möjligt att bedriva själva diagnostiken oberoende av bildinsamlingen, som i utvalda fall kan göras av en röntgensjuksköterska i stället för av en radiolog. Detta projekt avser att utvärdera arbetssättet i njur- och leverdiagnostik med avseende på diagnostisk överensstämmelse när samma undersökning värderas av olika granskare eller av samma granskare vid olika tillfällen. Kontaktperson: Carina Tapper (länk).

4. CT- och PET-diagnostik av gynekologiska tumörer

Diagnostiken av gynekologiska tumörer kan, tack vare modern multisnitts-CT med hög upplösning i 3 dimensioner, ge värdefull information inför en explorativ operation, som ofta tidigare var det enda säkra sättet att bedöma sjukdomens stadium. I detta projekt bedömer radiologer och kirurger var för sig tumörutbredningen i bäcken och buk och resultaten jämförs. I fortsättningen av projektet avser vi även inkludera PET-CT. Kontaktperson: Örjan Smedby (länk).
 

Quantitative abdominal fat estimation using qMRI

Icke-invasiv lever-biopsi (NILB): Hur man använder magnetkamera för snabb undersökning av ämnesomsättningen i lever (qMRS och qMRI)

Örjan Smedby, professor i radiologi
Namn: Örjan Smedby
Befattning: Gästprofessor
Institution: IMH
Avdelning: Radiologiska vetenskaper


Utbildning/akademisk examen: 
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (radiologi) 1992, Uppsala universitet
Docent i diagnostisk radiologi 1996, Uppsala universitetKONTAKT


Telefon: 010-103 27 17
E-post: orjan.smedby@liu.se

Besöksadress:
Radiologi
Huvudblocket
Ingång 7, plan 11
Universitetssjukhuset

Postadress:
Linköpings universitet
Örjan Smedby
Radiologi
Institutionen för medicin och hälsa
581 85 Linköping


Forskning medicinsk bildvetenskap
Medicinsk forskning


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-04