Göm menyn

Dosimetri vid radiologisk intervention

 

Vid så kallad interventionell radiologi används röntgengenomlysningsapparaten både för att ställa diagnos och för att åtgärda de medicinska problem som patienten har som t.ex. förträngningar i blodkärlen i sitt hjärta, hjärna eller i buken. Problemet kan ofta åtgärdas men då ingreppen ibland blir mycket långvariga kan de resultera i lokalt höga stråldoser. Dessa kan i undantagsfall utvecklas till akuta strålskador som hudrodnad eller hårbortfall på ryggen eller på huvudet. Det är därför viktigt att de metoder som används vid ingreppet är optimerade och att man kan uppskatta stråldosen till patienten så att hen och den vårdande personalen får rätt information och kan förebygga eventuella hudreaktioner.

Forskningen har på senare tid fokuserats på neuroradiologisk intervention vid t.ex. subaraknoidalblödning (SAH). SAH kräver ett snabbt omhändertagande och ofta mycket radiologisk bildtagning före interventionen med datortomografi för snabb diagnostik, vid interventionen (coilingen) av blödningen i hjärnan och efterföljande datortomografi för uppföljning av eventuella komplikationer samt inför friskskrivning. Vid Seldingerenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping tillämpas denna forskning vid intervention i bröstkorg och bål för att minimera uppkomsten för allvarliga biverkningar av röntgenstrålningen. 

 

SAHdose.jpgUrval av publikationer


• Michael Sandborg, Jonas Nilsson Althén, Håkan Pettersson and Sandro Rossitti. Patient Organ Radiation Doses During Treatment for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Clinical Neuroradiology 2012
• Michael Sandborg, Sandro Rossitti and Håkan Pettersson. Local skin and eye lens equivalent doses in interventional neuroradiology. European Radiology, 2010, 20(3), 725-733.
• Michael Sandborg, Sven-Göran Fransson and Håkan Pettersson. Evaluation of patient-absorbed doses during coronary angiography and intervention by femoral and radial artery access.  European Radiology, 2004, 14(4), 653-658.
• Markku J Tapiovaara, Michael Sandborg and David R Dance. A search for improved technique factors in paediatric fluoroscopy. Phys. Med. Biol. 1999, 44, 537–559.

Projektgrupp


Michael Sandborg, Sandro Rossitti, Sven-Göran Fransson, Jonas Nilsson Althen, Håkan Pettersson, Markku J Tapiovaara.


Sidansvarig: sandra.malmstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-22