Göm menyn

Miljöarbete på HMV

HMV står bakom LiU:s ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. HMV har en hög ambition att hålla miljöarbetet i såväl det operativa som det strategiska arbetet. De strategier och planer som upprättas ska vara väl förankrade i verksamheten.

Miljöarbete handlar bland annat om labbsäkerhet, avfallshantering och ekologiska produkter.

Våra miljömål


Miljögruppen på MVH:

På varje avdelning finns en miljökontaktperson utsedd som länk mellan miljögruppen och respektive avdelning.
Du hittar miljökontaktpersonerna här

Aktuellt

Fjäril

Minska antalet utskrifter

Ett av miljömålen i HMV:s miljöhandlingsplan är att minska antalet utskrifter. För att uppnå detta kan man tänka på två saker.
Välj skrivaren eduPrint-LiU för att undvika att utskriften kommer till fel skrivare eller skrivs ut och glöms bort.
Med en bra mappstruktur minskar behovet av utskrifter. Här finns tips på hur man kan strukturera digitala dokument.

labbutrustning

Kartläggning av exponering för kemiska substanser

HMV har ansvar att kartlägga vilka kemiska substanser våra medarbetare exponeras för i sitt arbete, därför genomfördes under januari 2018 en enkätundersökning bland medarbetare som arbetar i laboratorium.

Labbarbete

Säkert arbete på labb

Nu finns materialet från seminariet "Säkert arbete på labb" på webben. Där finns även informationen om skyddshandskar.

Fjäril på grön bakgrund

Hur väljer jag de bästa produkterna ur miljösynpunkt?

Vid beställning av alla typer av produkter är det viktigt att göra ett miljömedvetet val. I Raindance finns en miljömärkning som leverantörerna använder i sina produktlistor. Tänk också på vilken mängd av varan du beställer.

Cykel

Elcyklar att låna

Nu finns tre elcyklar tillgängliga för personal vid Medfak. Cyklarna finns på anvisade platser utanför ingång 75. Batteri, hjälm och nyckel förvaras i förråd i hus 511-001, plan 10, rum 1023. Behörighet dit finns på alla anställdas LiU-kort.

Arbetsmiljö och Lika villkor

Vill du istället läsa om vårt arbete med Arbetsmiljö och Lika villkor?

Det hittar du här

Relaterade länkar

 


Sidansvarig: anna.schenell@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-17