Göm menyn

Kommunikation

Här hittar du främst information om vår webbplats och hur du gör när du vill få något publicerat på den. Här hittar du även länkar som går till andra verktyg inom kommunikationsområdet.

Vår webbplats, liu.se, riktar sig främst till våra externa besökare - forskare, samverkanspartners, forskningsfinansiärer, studenter, journalister, potentiella studenter och medarbetare med flera. Där publicerar vi innehåll av externt intresse. På webbplatsen finns olika typer av sidor och här hittar du information om sådana sidor där du som är medarbetare på LiU är med och ansvarar för innehållet.

Medarbetarsida

Syfte: att ge besökare en bra sammanfattande presentation om dig som anställd vid LiU. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss.

Målgrupper: forskare, medarbetare, journalister, studenter m.fl.

Forskningsverksamhetssida

Syfte: att sprida och nyttiggöra kunskap som utvecklar samhället. Vi vill profilera och positionera LiU i forskarvärlden. På den här sidan kan du presentera din forskning, forskningsgrupper, forskningsprojekt, medarbetare etc.

Målgrupper: forskare, forskningsfinansiärer, studenter, samarbetspartners m.fl.

Publicera på webben

Det är institutionens kommunikatörer Emma Busk Winquist och Cissi Säfström som sköter de flesta av HMV:s publiceringar på webben. Du levererar innehållet och ansvarar även för att säga till när något ska uppdateras.

Är det en Forskningsverksamhetssida du vill ha så inleder du inget arbete innan du har kontaktat Emma eller Cissi. Därefter följer du instruktionerna.


Kontakta kommunikatörerna

Vill du ha stöd eller svar på frågor om webbpulicering, mejla till Emma Busk Winquist eller Cissi Säfström, som sköter de flesta publiceringarna åt HMV. Du kan även nå dem på den gemensamma mailen kom@hmv.liu.se.


Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-26