Göm menyn

HMV:s kalendarium

Händelser närmaste året

2021-08-23

Course: Becoming a teacher in Higher Education Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-08-23 kl 09:00 -- 2021-12-14 kl 16:00 The course is one of the required courses in teaching and course design that are prerequisites for the being employed at Linköping University (LiU). It is primarily aimed at those who have relatively little to moderate teaching experience, however more experienced participants that wish to obtain new perspectives on teaching are also welcome. Registration is required
Sista anmälningsdag: 2021-08-09
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/becoming-a-teacher-in-Higher-Education?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-08-30

Kurs: Design för lärande (DEL) - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-08-30 kl 09:00 -- 2021-12-03 kl 16:00 Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-16
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del? , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-01

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-01 kl 09:00 -- 2021-10-05 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet. A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-08-17
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-13

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-13 kl 09:00 -- 2021-10-15 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-16

Kurs: Det akademiska lärarskapet - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-16 kl 09:00 -- 2022-01-13 kl 16:00 Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-26
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-20

Open Networked Learning (ONL)

Övrigt - Didacticum
2021-09-20 kl 09:00 -- 2021-12-12 kl 16:00 Open Networked Learning (ONL) is an online course for university teachers that is organised in collaboration between several universities, nationally and abroad. The course offers participants opportunities to explore and gain experience from collaborative, open online learning in order to understand the value, possibilities and challenges of using digital tools and creating digital learning environments to support teaching and learning. So if you would you like to: • learn about how to create collaborative and flexible learning environments online • learn about using Problem Based Learning in an open setting • extend your professional networks, meeting colleagues from different universities, disciplines, countries, and cultures • try different digital tools and methods in an online pedagogical context • get updated on research and trends in online learning ...this is the course for you!
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-21

Att börja undervisa

Övrigt - Didacticum
2021-09-21 kl 09:00 -- 2021-10-07 kl 12:00 Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-09-07
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-24

Disputation - Fredrik Granström

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Fredrik Granström på avdelningen för Samhälle och hälsa disputerar med sin avhandling "Inequalities in Health: the Importance of Material/Structural Factors and Psychosocial Resources". Opponent är professor Urban Janlert, Umeå universitet. Disputationen hålls i Berzelius och via Zoom (länk: https://liu-se.zoom.us/j/62968743178).
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen och Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/camro58 , kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se .

Seminarium om digitala interventioner "Alert fatigue - when the machine goes “bing”, and you don´t care"

Seminarium - Linköpings universitet
Forskningsgruppen MoBILE anordnar ett nytt seminarium i deras seminariumserie. Det aktuella seminariet leds av professor Ylva Böttiger. Anmälan görs till emmie.soderstrom@liu.se
Sista anmälningsdag: 2021-09-23
Kl 10:15 - 11:30
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/forskning/mobile , kontakta Emmie Söderström, e-post emmie.soderstrom@liu.se .

Halvtidsseminarium: Detecting elder abuse in geriatric care

Seminarium - Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
Välkommen på halvtidsseminarium för Nicolina Wiklund, Enheten för klinisk medicin (geriatrik), PRNV, HMV. Sakkunniga är Karin Sparring Björkstén, KI och Susanne Kelfve, LiU. Då lokalen har begränsad storlek vänligen anmäl till Johanna Simmons om du vill deltaga på plats. Seminariet kommer också genomföras via Zoom, välkommen att höra av dig för att få tillgång till länken.
Sista anmälningsdag: 2021-09-22
Kl 13:00 - 15:00
Plats : Ängen, US och Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/nicfr68 , kontakta Johanna Simmons, e-post johanna.simmons@liu.se .

2021-09-28

Learning by doing-omställning av undervisning

Seminarium - Linköpings universitet
Nationell plattform för förbättringskunskap bjuder in till webinar - Salonger för lärande. Pandemin tvingade fram en mycket snabb anpassning av undervisningen för studenter inom samtliga vårdprofessioner. Höstens första salong blir en dialog där vi alla delar med oss av våra erfarenheter, såväl positiva som negativa: hur gjorde vi och vad tar vi med oss i framtiden?
Sista anmälningsdag: 2021-09-26
Kl 15:30 - 17:00
Plats : zoom
För mer information se https://www.forbattringskunskap.se/salonger-for-larande/ , kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se , telefon 0734619641.

2021-09-30

HMV Kickoff

Internt - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Mer information kommer.
Kl 13:00 - 15:00
Plats : Digitalt
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se .

HMV research forum

Internt - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Äntligen är det dags för uppstart av HMV research forum! Forumet vänder sig till dig som är forskare eller forskningsintresserad och har en anknytning till HMV. HMV research forum kommer att genomföras 2-3 gånger per termin och kommer att ge Dig inspiration, möjlighet att nätverka och få stöd i frågor som er relaterat till forskning. Programmet kommer ofta bestå av presentationer och diskussioner kring forskningsrelaterade ämnen som är aktuella för oss på institutionen. Temat för vårt första HMV research forum är Forskningskommunikation. Mer specifikt program kommer. Hälsningar Mathilda Björk, proprefekt för forskning HMV
Kl 15:30 - 16:45
Plats : Zoom
För mer information se https://www.hmv.liu.se/?l=sv , kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se .

2021-10-01

Halvtidsseminarium Mika Jönsson

Seminarium - Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
Mika Jönsson, enheten för klinisk medicin, håller sitt halvtidsseminarium med titeln: "Molecular aspects of inflammation in chronic peripheral Neuropathic pain -Biomarker studies". Sakkunniga: professor Kristian Borg, Karolinska Institutet och professor Jan Ernerudh, Linköpings universitet. För Zoom-länk, kontakta Åsa Fahlstedt
Kl 13:00
Plats : Via Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/mikjo46 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

2021-10-05

Course: Supervision of problem-based learning tutorials - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-10-05 kl 09:00 -- 2021-11-08 kl 16:00 This course is primarily intended for You who teach, or in the near future are going to teach, on courses that uses PBL. You are also welcome to take the course if You are interested in getting a clearer picture of what it means to teach according to PBL.
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/pblenglishcourse?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-06

HMV morgonmöte

Internt - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Ordet är fritt! Ta upp dina frågor med prefekten m.fl. via Zoom.
Kl 08:15 - 09:00
Plats : Zoom
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se .

2021-10-12

Examinatorsutbildning

Övrigt - Didacticum
2021-10-12 kl 09:00 -- 2021-10-27 kl 14:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2021-09-19
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-15

Halvtidsseminarium Jard Svensson

Seminarium - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Jard Svensson vid enheten för fysioterapi, håller sitt halvtidsseminarium med titeln: "Kirurgi och rehabilitering för individer med cervical radikulopati - huvudvärk och yrsel" Sakkunniga: Docent Martin Björklund, Umeå universitet och professor Niklas Marklund, Lund universitet. För deltagande vänligen maila Åsa Fahlstedt för Zoom-länk
Kl 09:00
Plats : Via Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/jarsv46 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

2021-10-18

CBL Utbildning

Seminarium - Didacticum
2021-10-18 kl 13:00 -- 2021-10-19 kl 12:00 Du som är är intresserad av Challenge-based learning - Utmaningsdrivet lärande (CBL) är välkommen att delta i vår utbildning. Använder du redan CBL i din undervisning och vill lära dig mer? Eller är du nyfiken på om utmaningsdrivet lärandekan vara något för dig? Funderar du på hur du skulle kunna ge dina studenter en verklighetsbaserad utmaning och en erfarenhet av kollaborativt och interdisciplinärt lärande? Då är denna utbildning i utmaningsdrivet lärande något för dig!
Sista anmälningsdag: 2021-10-12
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/cbl?l=sv&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-19

11:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2021-10-19 kl 13:00 -- 2021-10-21 kl 16:00 Prioriteringscentrum i samverkan med Västra Götalandsregionen anordnar den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen. Ämne: Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Digital
För mer information se https://www.vgregion.se/ov/konferens--och-bokningscentrum/prioriteringskonferens-2021/ , kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se .

2021-10-21

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 2

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-10-17
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-03

HMV morgonmöte

Internt - Institutionen för hälsa, medicin och vård
2021-11-03 kl 08:15 -- 2011-11-03 kl 09:00 Ordet är fritt! Ta upp dina frågor med prefekten m.fl. via Zoom.
Plats : Zoom
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se .

Webbinarium, gästföreläsare: Om bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Begreppen i sig är inte självklara, inte heller vilken relation de har till varandra, eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildning och hållbar utveckling. Den 3/11 ges webbinarium med föreläsare från Örebro Universitet och LiU.
Sista anmälningsdag: 2021-10-25
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-11

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-18

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-24

Universal design for learning (UDL)

Seminarium - Didacticum
Under pandemin har andelen som distansarbetar ökat enormt, och det är troligt att distansarbete blir en naturlig del i arbetslivet framöver. Det här väcker frågor om hur distansarbete påverkar livslångt lärande, men också frågor om hur människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Livslångt lärande och distansarbete har potential att bidra till ökad inkludering men risken är att det istället leder till ökade klyftor i samhället.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/universal-design-for-learning-udl?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-25

Workshop att skriva en pedagogisk portfölj, del 2

Seminarium - Didacticum
Pedagogisk portfölj steg 2 vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra. Inför det här tillfället ska du ha deltagit i del I och skrivit ett utkast till en pedagogisk meritportfölj. Workshopdeltagarna kommer att i mindre grupper kamratgranska och diskutera varandras portföljer.
Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Kl 13:00 - 15:00
Plats : zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/pedagogiska-portfoljen , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-12-01

HMV morgonmöte

Internt - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Ordet är fritt! Ta upp dina frågor med prefekten m.fl. via Zoom.
Kl 08:15 - 09:00
För mer information kontakta Thomas Wise, e-post thomas.wise@liu.se .

2021-12-09

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Almanacka - fotografi

Nya aktiviteter:

Anmäl nya aktiviteter till kalendariet >>
Alla händelser som anmäls till kalendariet granskas och godkänns av administratörer innan de publiceras. Har du frågor, vänd dig gärna till HMV:s webbmaster Cissi Säfström.
 

Seminarier:

Doktorandseminarier


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-19