Göm menyn

Sommarinformation från VS

Nu närmar sig sommar och semester. Det innebär att vi under en period kommer att ha mindre bemanning inom verksamhetsstödet på HMV.

 


Avdelningsadministration

Från och med vecka 28 till och med vecka 30 är avdelningsadministrationen obemannad. Generella administrativa frågor rörande avdelningsadministration hänvisas till administrativ chef Annika Eriksson, 013-28 23 10.

 

Inför semesterperioden ber vi er inventera följande:

Kortbetalningar

Frågor och ärenden angående kortbetalningar hänvisas till EKUS.

 

IT-konton

Vi ser gärna att de, som vet att de kommer att behöva hjälp under sommarperioden gällande IT-konton, hör av sig senast den 30/6 till thomas.wise@liu.se med eventuella frågor och ärenden. På så sätt ges tid och möjlighet att lösa det.

 

LiU-kort/tillträden

Ärenden gällande LiU-kort bevakas en gång/dag under veckorna 27 - 32. 

 

Beställningar och fakturahantering

Tänk på att beställa varor i god tid och att leveranskvittera beställningar som har kommit in för att fakturorna ska bli betalda innan förfallodatum. Den 18 juni är sista dag att genomföra beställningar under sommarperioden.

 

HR-funktionen

HR-funktionen är obemannad under perioden vecka 28 - 31. Under denna period läses mejl sporadiskt och brådskande ärenden kommer att hanteras vid undantagsfall.   

 

Inköp och upphandling

Upphandlingsfrågor över ett belopp på 141 000 kr hanteras av EKUS. Om det är brådskande kan den centrala Upphandlingsenheten nås via upphandling@liu.se

Till Upphandlingsenheten vänder ni er även tills vidare när ni behöver hjälp med förnyade konkurrensutsättningar och upphandlingar med ett värde som överstiger 586 907 kr. I övriga ärenden kan ni kontakta Rikard Karlsson, 013 28 11 90, för frågor och hjälp.

 

Registraturen

Registraturen är obemannad under vecka 28 - 31. Under denna period kommer registratorbrevlådan, registrator@hmv.liu.se, att bevakas en gång per dag. Utlämning av allmänna handlingar sker i sedvanlig ordning.

 

Posthantering

Epost

Inför semestern uppmanas alla medarbetare att lägga in frånvaromeddelande/hänvisning i sin e-post med information om hur länge de är borta och när de som hör av sig kan förväntas erhålla svar, samt eventuellt hänvisa till annan person i specifika frågor. Om förfrågan om utlämnande av handling inkommer bör denna hanteras snarast möjligt.

 

Post

Alla medarbetare är skyldiga att regelbundet öppna sin post. Är en medarbetare borta en längre period, mer än 2 veckor, bör denne lämna en fullmakt till någon annan så att posten öppnas under perioden medarbetaren är frånvarande.

Läs mer om posthantering på webben>>

 

Forskarutbildningsfunktionen

Forskarutbildningsfunktionen är obemannad under perioden 1/7 till 11/8.

 

Kommunikationsfunktionen

Under vecka 28 - 32 finns det ingen bemanning inom kommunikationsfunktionen på HMV. Dock finns det nyhets- och pressjour på KOM som kan vara behjälpliga under denna period. Dessa nås lättast via nyhet@liu.se. Om du har några akuta ärenden gällande externwebben kan du vända dig till webmaster@liu.se. Du kan även mejla Cissi Säfström(cecilia.safstrom@liu.se) för svar efter vecka 32.

 

Ledningens bemanning

Sussanne Börjeson – Ledig under perioden 5/7 till 15/8. Har jour under perioden. Nås på 013-28 28 58

Mathilda Björk - Ledig under perioden 26/6 till 15/8.

Mattias Ekstedt - Ledig under perioden 5/7 till 26/7

Annika Eriksson - Ledig under perioden 5/7 till 15/8. Nås på 013-28 23 10

 

Telefonnummer jour/phone number urgent matters

Prefekt/Head of Department, 013-28 28 58

Administrativ chef/ Head of Administration, 013-28 23 10


2021-06-11
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-11