Göm menyn

Julbord och handsprit

Ingen jullunch på HMV 2020

Coronapandemin och distansläget har inneburit att vi har fått tänka om i många olika sammanhang.  En fråga som lyfts på senare tid är huruvida vi ska bjuda våra anställda på julbord eller inte, med tanke på risken för smittspridning av Covid-19. 

Universitetsförvaltningen har inga centrala riktlinjer i frågan, utan det är upp till varje institution att fatta eget beslut. 

HMV:s ledningsgrupp, chefsgrupp och styrelse har därför diskuterat argument för och emot att bjuda på julbord i år. Vårt gemensamma beslut är att alla HMV:s avdelningar och enheter avstår för att bjuda på julbord för att undvika att vi hamnar i en situation där varje avdelnings-/enhetschef måste göra en egen bedömning av risken för smittspridning och hänsyn till medarbetare i riskgrupp. 

Vi förstår att julbord är något man som medarbetare ser fram emot och att det är ett uppskattat personalsocialt tillfälle där arbetsgivaren visar uppskattning för den insats som gjorts under det gångna året. Vi har försökt hitta alternativa sätt att visa vår uppskattning men i skrivande stund har vi inte hittat ett sätt som inte strider emot LiU:s regelverk eller skatteverkets regler. Rektor har t.ex. bestämt att vi inte får ge en julklapp istället för julbord.

Det är väldigt tråkigt att vi inte kan se fram emot en trevlig social samvaro i slutet av detta Covid-19 år. Ni har alla gjort extra insatser under året, och det är värt att uppmärksammas. Vi hoppas att smittspridningen ska vara under bättre kontroll till våren och att vi då kan samlas under trevliga former på något sätt.

Handsprit 

Folkhälsomyndighetens har kommit med en ny rekommendation om att universitet och högskolor bör erbjuda tillgång till handsprit när det inte finns möjlighet att tvätta händerna i tvål och vatten. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/

För HMV:s del innebär detta att vi åter säkerställer att det finns handsprit på de ställen där det inte finns en rimlig tillgång till tvål och vatten. För de flesta avdelningar och enheter innebär detta att vi ställer ut handsprit vid kopiatorer och i kök/kaffeautomater.

Institutionsstyrelsen står bakom detta beslut som ska säkerställa att våra medarbetare kan känna sig trygga när de är på sin arbetsplats. Vi anser att vi inte kan fortsätta bedriva vår verksamhet utan att på detta och andra sätt säkerställa att alla tar sitt ansvar för att undvika smittspridning av Covid-19 när man är på plats på arbetet.

Fortfarande är det de grundläggande rekommendationer som är viktiga att komma ihåg – hålla avstånd i alla sammanhang, tvätta händerna med tvål och vatten och stanna hemma när man har symptom på infektion. 


2020-10-23
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-23