Göm menyn

Smittspridning inom Medfak

Vi har fått indikationer på att ny coronasmitta förekommer på en av våra utbildningar. Pandemin är inte över – vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen genom att bete oss ansvarsfullt! En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Medfaks studenter bör vara särskilt försiktiga – ni utgör en särskild grupp som även träffar personer i riskgrupp t. ex. under VFU.
 
Många av våra moment som fortfarande går på campus gör det av en anledning, exempelvis kan färdighetsträning inte ersättas med digitala moment. Vid fortsatt smitta riskerar vi därför att behöva stänga ner obligatoriska delar av utbildningarna.
 
Medfak och Smittskyddsenheten vid Region Östergötland är överens om att vi riskerar att hamna i en allvarlig situation och det är därför oerhört viktigt att vi alla följer FHM:s nationella rekommendationer även på fritiden.
 
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder. Undvik att röra ögon, näsa och mun. Håll avstånd till andra i alla lägen, inte minst på fritiden.
 
Stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymptom. Du ska vara hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt och minst sju dagar efter insjuknandet. Om du har haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar kontakta Region Östergötland via 11 77 för provtagning. 
Friska vuxna som bor med någon som är smittad ska stanna hemma i sju dagar och testas efter fem dagar för att minska spridningsrisken.*
 
Håll ut, håll avstånd och ta ansvar! Var rädda om varandra!
 
//Fakultetsledningen och Consensus

Besök: http://www.liu.se/corona för aktuell information om hur LiU och Medicinska fakulteten agerar under corona-pandemin.


*Förtydligande av rekommendationer för hemmakarantän:

Om du har symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar. Du måste också ha varit symtomfri i minst två dagar innan du går tillbaka till arbete/utbildning. T ex:

  • Har du haft symtom i två dagar och inte testat dig för covid-19 ska du stanna hemma i sju dagar sen symtomen startade.
  • Har du haft symtom i sex dagar ska du stanna hemma ytterligare två dagar, totalt åtta dagar.
  • Har du haft symtom i två dagar och testat negativt för covid-19 kan du gå tillbaka till arbete/utbildning när du känner dig frisk igen och inte har feber.

Du kan boka provtagning via 1177 Region Östergötland när du haft symtom i minst 48 h som inte gått över.

Friska vuxna som sammanbor med någon som är konstaterat smittad med covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. Efter fem dagar kan ett coronaprov tas. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida ►

Information från 1177 Östergötland ►


2020-10-14
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-20