Göm menyn

Förslag på prefektur och institutionsstyrelse vid HMV 2021 - 2023

Nedan ser ni företrädargruppens förslag på prefektur och institutionsstyrelse vid HMV 2021 – 2023. Företrädargruppen som består av Jenny Alwin (t.f. ordförande), Tino Ebbers och Åsa Ernersson utsågs av institutionsstyrelsen i mars och har jobbat med förslaget sedan dess. Deras sista uppgift blir nu att lämna över förslaget till rektor för beslut.

Företrädargruppens förslag Prefektur HMV 2021 - 2023

Prefekt: Sussanne Börjeson, ORH

Proprefekt Utbildningsfrågor: Mattias Ekstedt, DISP

Proprefekt Forskningsfrågor: Mathilda Björk, PRNV

Företrädargruppens förslag Institutionsstyrelse HMV 2021 – 2023

 

Ordförande

Suppleanter

Prefekt: Sussanne Börjeson, ORH

Proprefekt (utbildningsfrågor): Mattias Ekstedt, DISP

 

Proprefekt (forskning): Mathilda Björk, PRNV

 

 

Lärare med vetenskaplig kompetens

 

Ledamöter

Suppleanter

Thomas Davidson SH

Martin Hägglund PRNV

Ann Catrine Eldh ORH

Marie Löf SH

Magnus Falk PRNV

Jan-Erik Karlsson DISP

Elin Ekbladh PRNV

 

Carl-Johan Carlhäll DISP

 

Lasse Jensen DISP

 

 

 

Övriga anställda

 

Ledamöter

Suppleant

Sonja Togmat Malki  ORH

Gunilla Leidelöf  PRNV

Anna Schenell  VS

 

 

 

Företrädare för Region Östergötland

Suppleant

Ebba Berglund

Susanne Kvarnström

 

 

Studeranderepresentant

Suppleant

Utses av Consensus/Domfil

Utses av Consensus/Domfil


2020-09-03
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-03