Göm menyn

Nu är vi igång!

1 januari 2020 såg äntligen Institutionen för hälsa, medicin och vård - HMV - dagens ljus! En hel del arbete återstår förstås för att få alla detaljer på plats i olika system och processer. Vi jobbar för fullt på att lösa allt sådant. Vissa saker kan du själv tänka på att rätta till - e-postsignatur t ex.

Ändra e-postsignatur

Se till att korrigera din e-postsignatur med rätt institutionstillhörighet. Här finns instruktioner för hur man gör:

Tänk på att det är obligatoriskt för alla medarbetare att följa LiU:s standard för e-postsignaturer. Här finns instruktioner om hur den ska se ut ►

Intranät för HMV

LiU har precis dragit igång projektet att skapa ett helt nytt intranät. Just nu pågår arbetet med att skapa alla centrala sidor innan institutionerna successivt kan börja skapa sina egna sidor på nya intranätet. Därför har HMV just nu i början inget helt nytt intranät. Under övergångsperioden använder vi oss av IMH:s befintliga sidor som kommer uppdateras i möjligaste mån för att stämma med vår nya struktur. Men för att använda våra resurser effektivt kommer det hållas till en rimlig nivå fram till dess att vi kan börja bygga det nya, för att minska dubbelarbetet. Hoppas alla kan ha överseende med detta! Vi kommer dock så snart som möjligt byta adressen från nuvarande http://imh.liu.se till http://hmv.liu.se under tiden (OBS! Ej klart än!). Använder någon den gamla adressen kommer den automatiskt att skickas vidare till den nya. 

Lokalbokningar Outlook

Några medarbetare har haft problem med behörigheter för bokning av lokaler via Outlook efter årsskiftet. LiU-IT jobbar på problemet som förhoppningsvis ska lösa sig inom kort. 

HMV fillager

HMV har ett gemensamt fillager. Alla med AD-anslutna Windowsdatorer bör ha fått den installerad automatiskt. Men även här har det strulat lite för vissa medarbetare. Så här gör du för att själv lägga till fillagret: (English below)

(Om du befinner dig utanför LiUs nätverk, läs punkt 4 först.)

 1. Sök i Windows sökfält efter Den här datorn
 2. I menyn högst upp välj ”Dator” och sedan ”Anslut nätverksenhet”
 3. Välj en ledig enhetsbokstav vid Enhet:
  Fyll i det följande i fältet Mapp: \\fillager.liu.se\liu\hmv
  Låt kryssrutan "
  Återanslut vid inloggning" vara förbockad. Bekräfta med Slutför.
   
 4. Om du befinner dig utanför LiUs nätverk behöver du först ansluta dig till vpn först så din dator får en ip-adress från LiU innan du ansluter till fillagret.liu.se. När ni är anslutna till vpn kan ni börja på punkt 1. Programmet för vpn heter Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Om ni saknar programmet i datorn och behöver installera kan ni följa denna guide,   KI1906-00179

Ring Helpdesk på 2828 om du vill få hjälp med att ansluta till fillagret.


Employees at HMV – how to connect to HMV’s network drive.
 
(If you are outside LiU's network, read step 4 first.)

 1. In Windows10 Search, search for This PC and open it
 2. In the menu at the top of the window select “Computer” and “Map Network Device
 3. Select an available drive letter.
  Enter the following in the Folder-field: \\fillager.liu.se\liu\hmv
  Leave the Reconnect at login checkbox ticked. Confirm with Finish
   
 4.  If you are outside of LiU's network, you need to connect to vpn first so that your computer receives an ip-address from LiU before you connect to fillager.liu.se. Once you are connected to vpn you can start at step 1. The vpn program is called Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. If you do not have the program in your computer and need to install, you can follow this guide,  KI1906-00179 

Call Helpdesk 2828 if you need assistance!

Besöksadress

Passa gärna på att se över din besöksadress som visas på hemsidan. Du uppdaterar den via Min-IT under "Mina uppgifter". Passa gärna på att publicera ett foto också om du inte redan gjort det. Det ska vara en högupplöst studiobild med vit/ljus enfärgad bakgrund. Jag återkommer om nya tider för porträttfotograferingar längre fram för den som behöver ett nytt foto.

Är du forskare kan du även lägga in dit ORCID som också publiceras på din medarbetarsida. 


2020-01-10
Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10