Göm menyn

Sustainability-strimma hösten 2020

Hösten 2020 erbjuds för första gången strimman ”Hållbar utveckling” 3HP som en fristående kurs för studenter vid Linköpings Universitet.

Kursen möter ett behov av att öka inslagen av hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i utbildningar på LiU och utgör en del av LiU:s arbete med de globala målen och Agenda 2030. Behovet att öka inslagen av hållbar utveckling vid LiU:s utbildningar har inte bara identifierats av UKÄ i deras tematiska utvärdering från 2017 utan lyfts i allt större utsträckning även av lärare och studenter vid LiU. Hållbar utveckling utgör dessutom ett av de kvalitetskriterier mot vilka våra utbildningar utvärderas.

Kursen utgår från FN:s hållbarhetsmål och studenterna genomför i interdisciplinära projektgrupper fördjupningsarbete genom att ta sig an, och gemensamt söka lösningar för, en hållbarhetsutmaning. Varje projektgrupp får stöd av en mentor i sitt arbete. Resultaten av projektarbetena presenteras för en bredare publik bestående av representanter från näringsliv och en intresserad allmänhet på den hållbarhetsgala som avslutar kursen.

Mer information på webinarium 13 december

Vår förhoppning är att ni som programansvariga och studierektorer vill ge möjlighet för era studenter att delta på kursen, vi återkommer om tider. Via Didacticum erbjuds under våren 2020 även en mentorsutbildning för de som är intresserade att vara mentorer på kursen.
Kursplan och en kortare presentation av kursen bifogas.

För mer information får ni gärna ta del av vårt webinarium fredagen 13/12 kl. 13.00 via denna länk: https://liu-se.zoom.us/j/609802677 Vi ger en kort presentation av kursen och sedan kan man ställa frågor i chatten. Webinariet kommer sedan att publiceras på LiUs hemsida och finnas tillgängligt för er som inte kan vara med på fredag.
 
Väl mött!
 
Maria Lerm, Cecilia Enberg, Anders Jidesjö, Ola Leifler, Malin Bergman Jungeström och  Margerata Bachrack Lindström

Bilagor


2019-12-06
Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-06