Göm menyn

Säkrare personförflyttningar i vården - mål för forskningssamarbete

Nyligen publicerades kunskapssammanställningen "Säkrare personförflyttningar - åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg." på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Nu går forskargruppen vidare. 

I sammanställningen sammanfattar forskargruppen kunskapsläget utifrån 29 vetenskapliga studier kring personförflyttningar i vården. Här finns många lärdomar att dra kring hur man kan minska arbetsskador för vårdpersonal som är relaterade till felaktiga lyft. 

Fortsatt forskning finansierad av LiU och RÖ

Charlotte Wåhlin. Foto: Staffan Gustavsson, Redakta-Det känns bra att vi nu kan fortsätta med forskning inom detta område. Vi har fått strategimedel från Region Östergötland och Linköpings Universitet för att se hur vi kan, validera, anpassa och implementera en metod för riskbedömning av belastning vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvården. Även hur vi kan utveckla e-lärande för både studenter och vårdpersonal när det gäller ”Säkrare personförflyttningar”, säger Charlotte Wåhlin, en av forskarna bakom projektet.

I forskningsprojektet samarbetar Charlotte Wåhlin (Med dr  och leg Fysioterapeut) med Sebastian Buck (leg fysioterapeut) vid Arbets- och miljömedicin, Region  Östergötland, Emma Nilsing Strid (Med dr och leg fysioterapeut) vid Region Örebro samt Jan Sandqvist (Med Dr. leg arbetsterapeut) universitetslektor vid Avdelning Arbetsterapi  och Paul Enthoven (med dr. leg Fysioterapeut) universitetslektor vid Avdelning Fysioterapi, Linköpings Universitet. Forskargruppen har ett nära samarbete med fackliga företrädare inom vårdförbundet, SACO samt kommunal.

Forskningen finansieras via Seed Grants från strategiområdet Sjukvård och Välfärd, ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Medel lystes ut till innovativa projektidéer om hur sjukvården kan möta dagens och framtidens utmaningar gällande organisation, processer och teknik.

 


2019-06-25
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-25