Göm menyn

LiU-forskaren Maria Bäck delaktig i Europeiska hjärtförbundets nya program

Maria BäckLiU-forskaren Maria Bäck delaktig i Europeiska hjärtförbundets nya program

Det europeiska hjärtförbundet (European Society of Cardiology - ESC) har tagit fram ett nytt webbaserat program för prevention av kardiovaskulär sjukdom. Så här beskriver ESC programmet:

The European Society of Cardiology (ESC) is bringing together its subspecialty expertise in prevention, rehabilitation, acute cardiovascular care and cardiovascular nursing to promote effective prevention both among those with risk factors as well as those that survived a clinical event. Through this programme, you have a unique opportunity to access educational resources and tools.

It includes information on epidemiology of ischemic heart disease, risk assessment and risk factors management recommendations, treatment goals, information on cardioprotective drugs, and even an online calculator based on the SMART Risk Score.

Maria Bäck vid Avdelningen för fysioterapi har som enda svensk deltagit som expert och författare till delen om rehabilitering: ”Cardiac rehabilitation and exercise training recommendations: rationale, indications and core components”.

Läs mer om programmet här >>


Emma Busk Winquist 2017-08-18
Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-18