Göm menyn

Avdelningar inom Hälsa, medicin och vård

Nedan ser du namnen på våra avdelningar (avdelningsförkortning inom parentes) och de ämnesområden som ingår i respektive avdelning. Klicka på avdelningsnamnet för att gå vidare till deras egna hemsidor.


Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Avdelningschef: Anneli Peolsson

Enhetschef Enheten för arbetsterapi: Åsa Larsson Ranada

Enhetschef Enheten för fysioterapi: Sofi Sonesson

Enhetschef Enheten för klinisk medicin: Anneli Peolsson

Avdelningen för samhälle och hälsa

Avdelningschef: Elisabeth Wilhelm

Enhetschef Enheten för folkhälsovetenskap: Elisabeth Wilhelm

Enhetschef Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys: Karin Bäckman

Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

Avdelningschef: Pia Tingström

Enhetschef Enhet Omvårdnad A: Ghassan Mourad

Enhetschef Enhet Omvårdnad B: Susanne Roos

Enhetschef Enhet Omvårdnad C: Åsa Ernersson

Enhetschef Enhet Omvårdnad D: Pia Tingström

Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin

Avdelningschef: Margareta Holmström

Enhetschef Enheten för internmedicinska vetenskaper: Margareta Holmström

Enhetschef Enheten för kardiovaskulära vetenskaper: Petter Dyverfeldt

Enhetschef Enheten för radiologiska vetenskaper: Nils Dahlström


AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD (VS)

Administrative support and management
Avdelningschef: Annika Eriksson, administrativ chef

 

Organisationsschema MHV 2021

Klicka här för att hämta en PDF med organisationsschemat.


Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-18