Göm menyn

Enheten för fysioterapi (FYSIO)Aktuellt

Disputation - Kristina Åhlund, 14 maj 2020

Kristina Åhlund vid enheten för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: Physical Fitness in Hospitalized Frail Elderly Patients.
Opponent: professor Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet
Kl 13:00
Plats: Berzeliusssalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information se: https://liu.se/medarbetare/kriah87
Kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se

2020-04-06


Halvtidsseminarium - Sabina Borg, 25 februari 2020 

Sabina Borg vid Enheten för fysioterapi har halvtidsseminarium: "Physical activity, attendance and adherence at exercise-based cardiac rehabilitation - a behavioral medicine perspective"
Sakkunniga: Doc Åsa Tornberg, Lunds universitet och prof Lena Jonasson, LiU

Tid: Kl 13:15 
Plats: Blåbäret, hus 511-001, ing 75, pl 14, Campus US  
För mer information: liu.se/medarbetare/sabbo61
kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se

2020-01-31


Halvtidsseminarium - Karin Schröder, 17 januari 2020

Karin Schröder vid Enheten för fysioterapi har halvtidsseminarium: "BetterBack - Implementation and evaluation of a model of care for low back pain for physioterapy in primary care"
Sakkunniga: Prof. Ann-Catrine Eldh, LiU & Doc. Kajsa Johansson, LiU

Tid: Kl 13:15 
Plats: Blåbäret, hus 511-001, ing 75, pl 14, Campus US
För mer information: liu.se/medarbetare/karsc80
kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se

2020-01-10


 

Kontakt

PostAdress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Enheten för fysioterapi
Plan 15
581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Enheten för fysioterapi
Ingång 76/78, plan 15, trapphus X
Campus US
Linköping

Telefon/fax

Tfn: 013-28 10 00 (vxl Universitetet)
Fax: 013-14 50 04 (HMV)

Master i fysioterapi


FysioterapiprogrammetSidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-06