Göm menyn

Enheten för fysioterapi (FYSIO)Aktuellt

Halvtidsseminarium - Marlene Dufvenberg 4 december 2020

Marlene Dufvenberg vid enheten för fysioterapi, håller sitt halvtidsseminarium med titeln: "Postural stability, adherence to conservative treatments and effects on quality of life, spinal appearance physical activity in patients with idiopathic scoliosis"
Sakkunniga: Docent Aina Danielsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och med dr Ann-Sofi Kammerlind, Linköpings universitet.

Kl:13:15
Plats: Via Zoom. För Zoomlänk, kontakta Åsa Fahlstedt, asa.fahlstedt@liu.se  
För mer information se https://liu.se/medarbetare/mardu44 

2020-11-17


Anna Lindgren disputation den 23 oktober 2020

Fredagen den 23 oktober disputerade Anna Lindgren med avhandlingen: "Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy".

I rådande Corona-läge så deltog opponenten professor Kari Bø från Norges Idretshøgskole, Oslo och betygsnämndsledamot docent Cecilia Fridén från Karolinska Institutet via länk.
Disputationen sändes även direkt via YouTube och Zoom.

Anna Lindgrens disputation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-27


Disputation - Anna Lindgren 23 oktober 2020
 

Anna Lindgren vid enheten för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy. 

Opponent: professor Kari Bø, Oslo, Norge

Disputationen äger rum i Berzeliussalen och via livesändning på Youtube (länk: https://youtu.be/KLsiO4ARc9U)
För Zoomlänk, kontakta Åsa Fahlstedt.

Kl: 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US. Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/annli61 
Kontakt Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se 

2020-10-14


 

Kontakt

PostAdress

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Enheten för fysioterapi
Plan 15
581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Enheten för fysioterapi
Ingång 76/78, plan 15, trapphus X
Campus US
Linköping

Telefon/fax

Tfn: 013-28 10 00 (vxl Universitetet)
Fax: 013-14 50 04 (HMV)

Master i fysioterapi


FysioterapiprogrammetSidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-17