Göm menyn

OM FYSIOTERAPI

Rörelse, funktion och aktivitet beskrivs som en förutsättning för hälsa, handlande och liv. Människans rörelse och aktivitet kan analyseras och beskrivas ur fysiska, psykiska och sociala/kontextuella perspektiv. Rörelse studeras på organ, individ, grupp och samhällsnivå och innefattar även studier under olika tidsförlopp.

Forskning kring rörelse, funktion och aktivitet avser utveckling av ny kunskap i förhållande till hälsa och ohälsa, attityder och förhållningssätt, kulturella aspekter, rörelse och aktivitet under livscykeln, historiska och sociala perspektiv på rörelse och aktivitet.

Forskningen utvecklar ny kunskap i syfte att förstå hur rörelse och aktivitet kan utgöra grund för interventioner i preventivt och rehabiliterande arbete och även hur utvärdering av rörelse och aktivitet kan utgöra mål för olika interventioner. Interventioner innefattar generella vardagsaktiviteter, motion samt specifika interventioner och genomförs riktade till individ, miljö och samhälle.


Sidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-21