Göm menyn

Medarbetare på enheten för fysioterapi

Ledning och administration

Namn Befattning/Titel Telefon E-post
Peolsson Anneli avdelningschef, professor, leg sjukgymnast 013-28 4601  anneli.peolsson@liu.se
Sonesson Sofi  enhetschef, universitetslektor, med dr  013 -28 6898 sofi.sonesson@liu.se

Heslyk Annika

programansvarig, universitetsadjunkt

013- 28 4748 annika.heslyk@liu.se

Nordqvist Jenny

bitr programansvarig, universitetsadjunkt 013- 28 2379 jenny.nordqvist@liu.se
Hägglund Martin   ämnesansvarig, professor 013- 28 1388 martin.hagglund@liu.se

Fahlstedt Åsa

administratör (avd) 013- 28 4663 asa.fahlstedt@liu.se
Almqvist-Ingersoll Petter     administratör (utb) 013- 28 4623 petter.almqvist.ingersoll@liu.se

Olsson Lisbeth

administratör (utb) 013- 28 4613 lisbeth.olsson@liu.se

Stoppert Gustafsson Sohie

ekonom (EKUS) 013- 28 2666 sophie.stoppert.gustafsson@liu.se

Medarbetare

Namn Befattning/Titel Telefon E-post
Abbott Allan biträdande professor, med dr  013-  28 2495 allan.abbott@liu.se  
Anzén Helene  lärare   helene.anzen@liu.se
Ardern Clare     post dok, med dr   013-  28 4759 clare.ardern@liu.se
Borg Sabina universitetsadjunkt (vik) 013-  28 2156 sabina.borg@liu.se
Bäck Maria adj universitetslektor, med dr 013 - 28 2281 maria.back@liu.se 
Dufvenberg Marlene universitetsadjunkt 013- 28 4712 marlene.dufvenberg@liu.se
Enthoven Paul universitetslektor, med dr 013- 28 4680 paul.enthoven@liu.se
Erixson Paul universitetsadjunkt 013- 28 4752 paul.erixson@liu.se
Fältström Anne adj universitetslektor, med dr 070-393 2082 anne.faltstrom@liu.se
Hedevik Henrik statistiker 013- 28 4742 henrik.hedevik@liu.se
Hermansen Anna   universitetslektor, med dr 013- 28 4709 anna.hermansen@liu.se
Johansson Kajsa  universitetslektor, med dr 013- 28 4662 kajsa.johansson@liu.se
Johansson Martina  lärare   martina.b.johansson@liu.se
Karlén Mattias   lärare 013- 28 2973 mattias.karlen@liu.se
Kammerlind Ann-Sofi universitetslektor, med dr 070-518 2340 ann-sofi.kammerlind@liu.se
Kvist Joanna professor, med dr 013- 28 4664 joanna.kvist@liu.se
Leidelöf Gunilla universitetsadjunkt 013- 28 1374 gunilla.leidelof@liu.se    
Lindblom Hanna universitetsadjunkt (vik), med dr 013- 28 4784 hanna.lindblom@liu.se
Lindbäck Yvonne universitetsadjunkt, med dr 013- 28 4743 yvonne.lindback@liu.se
Lingårdh Kristina  universitetsadjunkt 013- 28 4739 kristina.lingardh@liu.se
Murtola Sebastian  lärare   sebastian.murtola@liu.se
Peolsson Anneli professor, med dr 013- 28 4601 anneli.peolsson@liu.se
Schröder Karin universitetsadjunkt 013- 28 4711 karin.schroder@liu.se
Sjödahl Jenny adj universitetslektor, med dr   jenny.sjodahl@liu.se
Tigerstrand Grevnerts Hanna lärare, med dr   hanna.tigerstrand.grevnerts@liu.se
Valeskog Karin  universitetsadjunkt   013- 28 5731 karin.valeskog@liu.se  
Wickström Anne  universitetslektor, med dr 013- 28 2108 anne.wickstrom@liu.se
Åkerlund Ida  universitetsadjunkt         013- 28 2378 ida.akerlund@liu.se
Öberg Birgitta professor, emerita  013- 28 2898 birgitta.oberg@liu.se
Ödman Pia universitetslektor, med dr 013- 28 4684 pia.odman@liu.se

 

Doktorander/forskarstuderande

Namn Befattning/Titel Telefon E-post
Borg Sabina   forskarstuderande 013- 28 2156 sabina.borg@liu.se
Dufvenberg Marlene doktorand 013- 28 4712 marlene.dufvenberg@liu.se
Fors Maria (tjl) forskarstuderande     maria.fors@liu.se
Gustafsson Kristin forskarstuderande   kristin.gustafsson@liu.se
Lindgren Anna doktorand 013- 28 4713 anna.lindgren@liu.se
Nordqvist Jenny doktorand 013- 28 2379 jenny.nordqvist@liu.se
Sandberg Klas  forskarstuderande    klas.sandberg@liu.se
Schröder Karin           doktorand   013- 28 4711 karin.schroder@liu.se
Sjöholm Hanna forskarstuderande 0736-327758 hanna.sjoholm@liu.se
Svensson Jard forskarstuderande   jard.svensson@liu.se
Åkerlund Ida doktorand 013-28 2378 ida.akerlund@liu.se

 

Forskningssamarbete

Namn Befattning/Titel Telefon E-post
Bengtsson Håkan med dr 070-4164191 hakbe194@student.liu.se
Fältström Anne med dr 070-393 2082 anne.faltstrom@liu.se
Peterson Gunnel med dr 072-210 0901

gunnel.peterson@liu.se   

Åhlund Kristina med dr  010-435 4556 kristina.ahlund@liu.se

Sidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-02