Göm menyn

Schema för forskningsseminarier vid Avdelningen för fysioterapi.

Här är schemat för HT19

Här är schemat för VT20
 

Vill du boka ett forskningsseminarium? 
Meddela aktuellt datum till Anna Hermansen och Åsa Fahlstedt.
Se bokningsrutiner på fillagret.
 

Seminariematerialet ska skickas ut via e-post 1 vecka före seminariet.
 

 


Sidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-04