Göm menyn

Schema för forskningsseminarier vid enheten för fysioterapi.

Här är schemat för VT21

Vill du boka ett forskningsseminarium? 
Meddela aktuellt datum till Hanna Lindblom och Åsa Fahlstedt.
Se bokningsrutiner på fillagret.
 

Seminariematerialet ska skickas ut via e-post 1 vecka före seminariet.
 

 


Sidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-11