Göm menyn

Schema för forskningsseminarier vid enheten för fysioterapi.

Här är schemat för VT20 och här är schemat för HT20
 

Vill du boka ett forskningsseminarium? 
Meddela aktuellt datum till Anna Hermansen och Åsa Fahlstedt.
Se bokningsrutiner på fillagret.
 

Seminariematerialet ska skickas ut via e-post 1 vecka före seminariet.
 

 


Sidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-14