Göm menyn

Forskarutbildningskurs

Klinisk interventionsforskning med tillämpning inom fysioterapi, 5hp

Kursen ges från avdelningen för Fysioterapi, LiU. Det övergripande lärandemålet med kursen är att efter avslutad kurs ska doktoranden kunna värdera och avgöra användningen av olika design och resultat av kliniska interventionsstudier baserat på en teoretisk hypotes med tillämpning inom fysioterapi.

Kursen kommer att gå under HT2015 och pågå vecka 39 – vecka 45

Kursdagar: v40 30 september - 1 oktober samt v45 4-5 november
 

Kursplan
 

Kursanmälan

Anmälan senast 31 maj 2015 till kursadministratör, Åsa Fahlstedt, asa.fahlstedt@liu.se
Till anmälan vill vi veta vilken grundutbildning du har, antagningsdatum för forskarutbildning, ev genomgången halvtidskontroll och datum för detta, en kort beskrivning (ca 10 rader) av din forskning samt kort motivering till varför du behöver den sökta kursen.

 

Kursansvarig: Joanna Kvist, joanna.kvist@liu.se  
Kursadministratör: Åsa Fahlstedt, asa.fahlstedt@liu.se

 


Sidansvarig: asa.fahlstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-28