Göm menyn

Välkommen till forskarutbildningen!

huentreInformation till forskarstuderande och handledare

Följande ärenden skickas till Registrator Kajsa Bendtsen för forskarutbildning HMV, verksamhetsstöd, hus 511, Ing 78, plan 14

  • Inrättande av forskarutbildningsplats
  • Ansökningar till forskarutbildningsplats
  • Handlingar inför antagningsseminarium
  • Anmälan om halvtidsseminarium
  • Revidering av individuell studieplan
  • Byte av handledare
  • Avbrott
  • Anmälan om disputation
  • Tillgodoräknande av kurser
  • Halvtidsprotokoll

Uttag av Examensbevis

Viktig information gällande ansökan om examensbevis för forskarutbildningen vid medicinska fakulteten

Fr o m januari 2019 utfärdas examensbevisen endast digitalt.

Hur ansöker jag om examen eller kursbevis?

För mer information: https://www.student.liu.se/examen?l=sv

 

Digitala disputationer

Pandemin har gjort att vi fått tänka om och ställa om gällande disputationer på HMV. För information om digitala disputationer – klicka här.

 

Regler för utbildning på forskarnivå vid HU ►

HMVs kalendarium

Klicka här ->>

Vill du komma igång med eISP?

 

lediga platser

bidrag kursvistelse

doktorandseminarier


 


Vi som arbetar med forskarutbildningsfrågor på HMV:

FUS

bijgh14
Docent Bijar Ghafouri
Tel:013- 282664
Mobil:0739838604
bijar.ghafouri@liu.se
Internpost/Besöksadress:
Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
Hus 511, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
Hus 511, plan 14
581 83 LINKÖPING


 

Bitr. FUS

larje86
Docent Lasse Jensen
lasse.jensen@liu.se
Internpost/Besöksadress:
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin
Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 LINKÖPING


Bitr. FUS Norrköping

Anita
 

 

 

 

Bitr. professor Anita Kärner Köhler
Tel:011-363506
anita.karner@liu.se
Internpost/Besöksadress:
Kåkenhus, Rum 6629
Campus Norrköping

Postadress:
Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

Kåkenhus, rum 6629
Campus Norrköping
601 74 Norrköping


Forskarutbildningssamordnare/
registrator forskarutbildningen
kajsa
Kajsa Bendtsen
Tel:013-28 22 17
kajsa.bendtsen@liu.se
Internpost/Besöksadress:
HMVs kansli
hus 511
Ingång 78, plan 14
Campus US

Postadress:
Linköpings universitet
HMVs kansli
Hus 511, plan 14
Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 LINKÖPING

 


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-30