Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

eISP - elektronisk individuell studieplan

 

Logga in

Login till eISP: https://eisp.liu.se/isp/index
 


eISP hemsida, LiU

eISP hemsida: https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv

Kom igång!

Huvudhandledaren kan omgående skapa studieplaner för sina doktorander genom att logga in med sitt LiU-Id.
Login till eISP: https://eisp.liu.se/isp/index
Rekommendationen att göra det tidigt, då både doktorand och handledare behöver tid för att bekanta sig med systemet.
Doktoranderna ska ges tid att föra över information från sina tidigare studieplaner.

Viktigt att tänka på:

 • Huvudhandledaren lägger in samtliga biträdande handledare och ämnesföreträdare, är huvudhandledare och ämnesföreträdare (ÄF) densamma anger ni FUS Bijar Ghafouri som ÄF.
 • Huvudhandledare och doktorand kan inte arbeta i systemet samtidigt.
 • OBS! Använd bara "SPARA" Ej godkänn under tiden ni arbetar med ISP-n. När ni känner er klara kan ni godkänna och skicka vidare till ÄF. Därefter övergång till godkännandeflödet.
 • Saknas biträdande handledare i systemet – meddela kajsa.bendtsen@liu.se
 • I Ladok ska samtliga biträdande handledare finnas med och den informationen ska stämma överens med vad som anges i eISP
 • Biträdande handledare som inte är anställda vid LIU får idag (vid HMV) ett beslutskonto (small, oftast inte aktiverat) för att kunna läggas in i Ladok. För att kunna logga in i eISP måste detta konto aktiveras
 • Huvudhandledare alternativt doktorand meddelar biträdande handledarna att ISP finns skapad och doktoranden kan börja med revideringen.

  • Tänk på att ISPn ska hinna bli godkänd av doktorand, huvudhandledare och ämnesföreträdare 2 veckor INNAN bokat startsseminarium samt skickad till FUS

  Ta hjälp av guiden när ni fyller eISPn!
   

  Guide för hur eISP fylls i på HMV (klicka på länken)


 

Användarmanualer

Användarmanualer finns för doktorand och handledare:
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp/utbildningsmaterial?l=sv


 

FAQ

 • Från när ska eISP "starta" om man redan är antagen, ska man kopiera in den gamla informationen eller börja fr o m nu?
  Starta nu med beskrivning fram till disputation. De gamla studieplanerna kan läggas till som bilaga/or.
 • Vad kan vara en bilaga?
  Etiktillstånd, djurförsökstillstånd, tidigare ISP, (forskningsplan), (antagningsprotokoll) protokoll uppstartsseminarium, halvtidsprotokoll
 • Måste man skapa eISP om man ska disputera någon gång under 2021?
  Nej det behöver man inte
 • Jag ska skapa en eISP men får inte "upp" min doktorand, vad kan det bero på?
  Om du har två roller tex handledare och ämnesföreträdare måste du växla behörighet till handledare. Du loggas automatiskt in med den högsta behörigheten som är ämnesföreträdare. Du kan alltid söka med *XX* Det kan också bero på att du inte slår in personnumret rätt (19XXXXXX-XXXX)eller om det finns fler förnamn. Data hämtas från Ladok och måste vara identiskt.

  eISP support

  via servicewebben - utbildningsadministration -eISP

  Kontakta eISP- supporten för alla typer av supportärenden gällande systemet eISP.
  Som användare av eISP vänder du dig i första hand till din institutionsadministratör


Sidansvarig: kajsa.bendtsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-03