Göm menyn

Ämnesspecifika kurser Folkhälsovetenskap

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap omfattar 120 högskolepoäng. Programmet innehåller gemensamma generella kurser och ämnesspecifika kurser för respektive huvudområde. En målsättning med masterprogrammet är att de ämnesspecifika kurserna relateras till de gemensamma kurserna och tillsammans bildar en helhet som syftar till att ge teoretisk och metodologisk kompetens att utveckla en resultatinriktad hälso- och sjukvård.

De ämnesspecifika kurserna inom folkhälsovetenskap läsåret 2019-2020:

  • Socialepidemiologi 7,5 hp
  • Ojämlikhet i hälsa, 7,5 hp
  • Kvalitetsregister 7,5 hp
  • Examensarbete - masterexamen/folkhälsovetenskap 15/30 hp
  • Examensarbete - magisterexamen/folkhälsovetenskap 15 hp

Masterprogrammet omfattar 2 års helfartsstudier.

Möjlighet finns till etappavgång efter 1 år till magisterexamen. Tidigare genomgångna kurser på magisternivå i folkhälsovetenskap kan efter särskild bedömning tillgodoräknas.

Framtida arbetsmarknad?
Det här programmet vänder sig till Dig som vill skaffa dig viktig kunskap och en beredskap inför verksamhetsutveckling och forskningsarbete.

Vill du veta mer om ansökningsförfarandet klicka här!

Kontakt

Utbildningsadministratör:
Liselotte Lundberg
tfn: 013-28 68 84

Programstudierektor:
Agneta Kullberg
tfn: 013-28 26 01

Adress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
Hus 511-001
Avdelningen för Samhällsmedicn
Campus US
 


Sidansvarig: liselotte.lundberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-11