Göm menyn

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Brandskyddssamordnare: Anna Schenell

Organisation

Brandlarmsknapp - fotografiVia samarbetsorganet SAMS arbetar Linköpings universitet och Region Östergötland gemensamt fram rutiner för brandskydd i alla gemensamma lokaler vid Campus US. I SAMS arbetsgrupp för brandskydd sitter representanter från MedFak, HMV, BKV, IMT, LiU:s brandskyddskoordinator samt representanter från Region Östergötland.
På HMV finns det två roller inom  brandskyddsorganisationen gällande det allmänna brandskyddet: brandskyddssamordnare och lokala brandombud.

 

Brandskyddssamordnarens roll
I detta ingår dels att:

 • Ansvara för att hålla ihop det systematiska brandskyddsarbetet på institutionen
 • Vara HMV:s representant i SAMS arbetsgrupp för brandskydd
 • Se till att det finns en fungerande utrymningsorganisation
 • Se till att regelbundna kontroller av arbetsplatsens brandskydd utförs och dokumenteras
 • Samordna brandskyddsarbetet inom byggnader med flera olika verksamheter
 • Att regelbundet informera HMV:s lokala brandombud

   

Lokala brandombudens roll
I detta ingår dels att:

 • Utföra kontroller av arbetsplatsens brandskydd efter en speciell kontrollplan 4 ggr/år
 • Informera på sin avdelning om hur brandskyddet fungerar och påminna medarbetarna om de rutiner som finns
 • Genomföra övningar
 • Informera sin avdelning om vilka brandutbildningar det finns och uppmuntra till deltagande
 • Återkoppla fel och brister inom brandskyddet till brandskyddssamordnaren
   

Utbildning

All personal ska ha erforderlig utbildning inom brandskydd. Både LiU och Region Östergötland erbjuder utbildningar som innehåller både teori och praktik för personal.
Särskild brandskyddsutbildning erbjuds personal som arbetar i eller nära labbmiljöer.

 

 

Vi arbetar med SBA på HMV:

 

Anna Schenell fotografiAnna Schenell
Brandskyddssamordnare HMV
 

 Lokala brandombud

Hus 012 Plan 9
Anna Schenell

Hus 247 Plan 9
Anders Carlsson

Hus 420 Plan 8 och 9
Anna Lundberg

Hus 442 Plan 11
Niclas Bjarnegård och RÖ

Hus 443 Plan 10
Niclas Bjarnegård och RÖ

Hus 444 Plan 11
Niclas Bjarnegård och RÖ

Hus 448 Plan 11
Niclas Bjarnegård och RÖ

Hus 474 Plan 8
Niclas Bjarnegård och RÖ

Hus 511-001 Plan 12
Yvonne Bergman, BKV

Hus 511-001 Plan 13
Lena Hector

Hus 511-001 Plan 14
Camilla Rosén

Hus 511-001 Plan 15
Anna Schenell

Brigadgatan 22 

Kåkenhus plan 6 och 7
Ann-Christin Norén
Tuja Torvaldsson

 

Karta över husnummer
 

Länkar


Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-30