Göm menyn

Administrativ personal på HMV


Ledning

Ansvarsområde Namn E-post Telefon
Administrativ chef Gunilla Bergstrand gunilla.bergstrand@liu.se 013-284038
Funktionsansvar Ekonomi Britt Nordberg britt.nordberg@liu.se 013-286847
Kommunikationsansvarig Emma Busk Winquist emma.busk.winquist@liu.se 013-286899
Prefektsekreterare Tom Wise thomas.wise@liu.se

013-286939

Funktionsansvar HR/Personal,
Enthetschef Avdelningsadministration
Jeane Scheiding jeane.scheiding@liu.se 013-288972
Proprefekt GU
Funktionsansvar Utbildnings-
administration
Karin Persson karin.persson@liu.se 013-286869
Proprefekt FO
Funktionsansvar Forskarutbildning
Tino Ebbers tino.ebbers@liu.se 010-103 3311
 


Upp


Avdelningsadministratörer

Avdelning Namn E-post Telefon
HSA Lena Hector lena.hector@liu.se 010-1034990
FYSIO Åsa Fahlstedt asa.fahlstedt@liu.se 013-284663
KVM Malin Strand malin.strand@liu.se 013-286704
OMV Marie Danielsson marie.danielsson@liu.se 013-286912
OMV Nora Östrup nora.ostrup@liu.se 013-282258
RAD Sandra Malmström sandra.malmstrom@liu.se

010-1035106

SAM (Allmänmedicin) Catharina Linderoth catharina.linderoth@liu.se 010-1033002
SAM Camilla Rosén camilla.rosen@liu.se

013-286798

 


Upp


Utbildningsadministratörer

Utbildning Namn E-post Telefon
Biomedicinsk analytiker Erika Lindén erika.linden@liu.se 013-282225
Biomedicinsk analytiker - kompl. Helena Svanberg helena.svanberg@liu.se 013-285799
Barnmorska Helen Hagström helen.hagstrom@liu.se 013-286923
Fristående kurser Liselotte Lundberg   liselotte.lundberg@liu.se 013-286884
Fysioterapeut (T5-T6,
frist kurser)
Ulrica Lisell ulrica.lisell@liu.se 013-284737
Fysioterapeut (T1-4) Lisbeth Olsson lisbeth.olsson@liu.se 013-284613
Läkare (T9, KUL) Yvonne Hallingström yvonne.hallingstrom@liu.se 013-282895
Läkare (T4) Isa Lundgren isa.lundgren@liu.se 013-282235
Läkare (T6) AnnaCarin Stragnefeldt annacarin.stragnefeldt@liu.se 013-281115
Master, integrerad Liselotte Lundberg   liselotte.lundberg@liu.se 013-286884
Sjuksköterska Stina Hellberg stina.hellberg@liu.se 013-286961
Sjuksköterska Juliana Musakwa juliana.musakwa@liu.se 013-282880
Specialistsjuksköterska Helen Hagström helen.hagstrom@liu.se 013-286923  
Interprofessionellt lärande - IPL Marie Stensby marie.stensby@liu.se 013-282425


Upp


Forskarutbildningsadministration

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Forskarutbildningsärenden Kajsa Bendtsen kajsa.bendtsen@liu.se 013-282217
       


Upp


Ekonomi

Avdelning Namn E-post Telefon
HSA Maria Hedtjärn maria.hedtjarn@liu.se 013-284440
FYSIO Maria Hedtjärn maria.hedtjarn@liu.se 013-284440
LÄFO Charlotte Larsson charlotte.larsson@liu.se 013-286916
KVM Sabina Tulek sabina.tulek@liu.se 013-281925
OMV Maria Hedtjärn maria.hedtjarn@liu.se 013-284440
RAD Britt Nordberg britt.nordberg@liu.se 013-286847
SAM Sophie Stoppert Gustafsson sophie.stoppert.gustafsson@liu.se 013-282666
       
Övrigt ekonomi      
Kundfakturor Ngoctu Co ngoctu.co@liu.se 013-284612
Kundfakturor Susanne Drejstam Skytt susanne.skytt@liu.se 013-286767
Betalkort,
Anläggningsregister
Karin Kylliäinen karin.kylliainen@liu.se 013-282313


Upp


HR/Personal

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Arbetsmiljö, LSG, rehabilitering, arbetsrätt och arbetsvillkor Jeane Scheiding jeane.scheiding@liu.se 013-288972
Rekrytering och omställning, arbetsrätt och arbetsvillkor, pensioner och försäkring Christine Ericsson christine.ericsson@liu.se 013-286697
Förlängning av anställning, stipendier Fredrik Almquist fredrik.almquist@liu.se 013-286904

 


Upp


Registrator/Arkiv

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Prefektbeslut, styrelseärenden, löpande diarieföring, arkivsamordnare Thomas Wise thomas.wise@liu.se 013-286939
Diarieföring forskarutbildningsärenden Kajsa Bendtsen kajsa.bendtsen@liu.se 013-222217


Upp


Lokaler

Ansvarsområde Namn E-post Telefon
Lokaler, LiU-kort, Brandskydd Anna Schenell        anna.schenell@liu.se               013-282316       


Upp


Kommunikation/Webb

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Kommunikations- och webbansvarig HMV Emma Busk Winquist emma.busk.winquist@liu.se 013-286899
Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsanalys Eva Persson eva.persson@liu.se 013-285821


Upp


IT

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Kontoansvarig Fredrik Almquist fredrik.almquist@liu.se 013-286904
Kontoansvarig Thomas Wise thomas.wise@liu.se 013-286939


Upp


 


Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-13