Göm menyn

Administrativ personal på HMV


 

Avdelningsadministratörer

Avdelning Namn E-post Telefon
DISP Malin Strand malin.strand@liu.se 013-286704
ORH Agne Virsilaite Maras  agne.virsilaite.maras@liu.se 011-363542
ORH Nora Östrup nora.ostrup@liu.se 013-282258
PRNV Åsa Fahlstedt asa.fahlstedt@liu.se 013-284663
PRNV (Norrköping) Ann-Christin Norén ann-christin.noren@liu.se 011-363141
SH Camilla Rosén camilla.rosen@liu.se 013-286798
VS Anna Schenell anna.schenell@liu.se 013-282316

 


Upp


Utbildningsadministratörer

Utbildning Namn E-post Telefon
Arbetsterapi Ann-Christin Norén ann-christin.noren@liu.se 011-363141
Barnmorska Helen Hagström helen.hagstrom@liu.se 013-286923
Fristående kurser Liselotte Lundberg   liselotte.lundberg@liu.se 013-286884
Fysioterapeut (T5-T6,
frist kurser)
Petter Almqvist-Ingersoll petter.almqvist-ingersoll@liu.se 013-284623
Fysioterapeut (T1-4) Lisbeth Olsson lisbeth.olsson@liu.se 013-284613
Läkare (T9, KUL) Yvonne Hallingström yvonne.hallingstrom@liu.se 013-282895
Läkare (K4) Jonas Olofsson jonas.olofsson@liu.se 013-282235
Läkare Gkreta Mathioudaki gkreta.mathioudaki@liu.se 013-284643
Läkare (K8) AnnaCarin Hallin annacarin.hallin@liu.se 013-281115
Masterprogram Medicinsk vetenskap Liselotte Lundberg   liselotte.lundberg@liu.se 013-286884
Sjuksköterska Helena Svanberg helena.svanberg@liu.se 013-285799
Sjuksköterska Susana Högne susana.hogne@liu.se 011-363696
Sjuksköterska Julia Lindblom julia.lindblom@liu.se 013-282008
Sjuksköterska Juliana Musakwa juliana.musakwa@liu.se 013-282880
Specialistsjuksköterska Helen Hagström helen.hagstrom@liu.se 013-286923  
Interprofessionellt lärande - IPL Marie Stensby marie.stensby@liu.se 013-282425


Upp


Forskarutbildningsadministration

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Forskarutbildningsärenden Kajsa Bendtsen kajsa.bendtsen@liu.se 013-282217
       


Upp


Ekonomi

EKUS - ett samlat ekonomistöd för institutionerna BKV, HMV och IMT på Campus US


Upp


HR/Personal

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
SH, VS Jeane Scheiding jeane.scheiding@liu.se 013-288972
DISP Christine Ericsson christine.ericsson@liu.se 013-286697
ORH, PRNV Fredrik Almquist fredrik.almquist@liu.se 013-286904

 


Upp


Registrator/Arkiv

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Prefektbeslut, styrelseärenden, löpande diarieföring, arkivsamordnare Thomas Wise thomas.wise@liu.se 013-286939
Diarieföring forskarutbildningsärenden Kajsa Bendtsen kajsa.bendtsen@liu.se 013-222217


Upp


Lokaler

Ansvarsområde Namn E-post Telefon
Lokaler, LiU-kort, Brandskydd Anna Schenell        anna.schenell@liu.se               013-282316       


Upp


Kommunikation/Webb

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
HMV (0%) Emma Busk Winquist emma.busk.winquist@liu.se 013-286899
HMV (70%) Cissi Säfström  cecilia.safstrom@liu.se 013-281606
Kommunikatör Prioriteringscentrum Eva Persson eva.persson@liu.se 013-285821


Upp


IT

Ansvarsområden Namn E-post Telefon
Kontoansvarig Anna Schenell           anna.schenell@liu.se               013-282316
Kontoansvarig Thomas Wise thomas.wise@liu.se 013-286939


Upp


 


Sidansvarig: cecilia.safstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-09